Allt om testosteron

Testosteron är ett könshormon som bland annat påverkar sexuell lust, muskelmassa och skelett. Testosteron kallas ofta det ”manliga hormonet” trots att även kvinnor har mindre mängder av testosteron. Man pratar ofta om testosteron i samband med att man kommer i puberteten, testosteronet har en stor påverkan av vad som sker i kroppen under pubertetsperioden. 

Med en testosteronbalans ur nivå kan man bli på sämre humör och må sämre i kroppen. Försämrad sexlust och problem med erektionen är också vanligt förekommande då man har testosteronbrist. Testosteron har dessutom en effekt på flera viktiga funktioner i kroppen som bland annat syresättning av vårat blod, den ork vi känner i kroppen och fördelning av kroppsfett. 

Med en testosteronbrist påverkas kroppen och det kan vara svårt att veta vad det beror på innan man utför ett testosteron-test. Den manliga hälsan baseras till stor del på våra testosteronnivåer. När man utför ett testosterontest är det viktigt att tänka på att olika personer har olika nivåer av vad som skulle kallas en normal nivå av könshormonet. Man behöver därför undersöka testosteronnivåer i samband med andra symptom för att få reda på om man har ett lågt testosteronvärde.

Idén om testosteron

 

 

 

Vad är testosteron

Testosteron är ett könshormon som både män och kvinnor har. Det bildas i testiklarna hos män och i äggstockarna hos kvinnor. Det bildas även i binjurarna hos båda könen. Testosteron finns i högre koncentrationer hos män men har betydelse hos båda könen genom sin påverkan på muskelfunktion, könsdrift och skelett. Testosteron är ett hormon som bildas av progesteron och DHEA. Testosteronet utvecklar de manliga könsdragen och bidrar till skäggväxt och könsbehåring. 

När man föds som pojke så produceras en större mängd testosteron och en mindre mängd östrogen. Precis på motsatt håll produceras en mindre mängd testosteron och en större mängd östrogen när du föds som flicka. När man kommer i puberteten så ökar testosteron-produktionen hos båda könen. Ökningen av testosteron är dock mycket större hos män. Sexualdriften styrs en hel del av testosteron, när man kommer i puberteten så ökar sexlusten till stor del av testosteronproduktionen för män. För kvinnor ökar sexlusten under puberteten av både testosteron och östrogen. 

Testosteron hos män

Testosteron hos män är vad man kan kalla ett nyckelhormon. Genom hela livet påverkar testosteronet bibehållande av de manliga könsdragen. Skäggväxt, könsbehåring, könsutveckling och könsdriften styrs av testosteron. Testosteronet bildas främst i testiklarna som en åtgärd av de hormonproducerande Leydigcellerna. 

Testosteronproduktionen är olika hög under livets gång, signalerna från Leydigcellerna förändras i styrka i olika tidpunkter i livet vilket påverkar testosteronproduktionen. Redan från den 6e fosterveckan produceras testosteron fram till de första tre månaderna man växer i magen, efter detta sker ingen större förändring av testosteronproduktionen tills man kommer i puberteten. 

När man kommer i puberteten börjar effekten av kroppens testosteron tydligt synas. Kroppens muskler växer och man får bredare axlar. Man blir längre eftersom tillväxthormoner i samband med testosteron ökar kraftigt. Behåring på kroppen ökar med undantag för håret på huvudet som minskar. Mannens könsorgan växer och spermieproduktionen startar. Sexualdriften och den sexuella lusten ökar när testosteronproduktionen tar fart. Även struphuvudet och stämbanden påverkas av testosteron, män behöver fortsatt testosteronproduktion genom livet för att underhålla och bibehålla de manliga könsdragen. 

Testosteron hos kvinnor

Testosteron pratas ofta om som ett manligt könshormon, som vi tidigare har nämnt så producerar dock även kvinnor detta hormon fastän i mindre mängder. Testosteron hos kvinnor produceras i små mängder tillsammans med östrogen i äggstockarna och binjurarna. Testosteronet hos kvinnor påverkar tillväxten och även benmassa och reproduktiv vävnad.

Brist på testosteron

I människans kropp har vi något som kallas det endokrina systemet. Detta system tillgodoser den kemiska kopplingen som finns mellan hypotalamus i hjärnan och våra organ som kontrollerar metabolism. Testosteronet är en del av detta system vilket påverkar och styr kroppens funktioner. Hormoner produceras i kroppens olika delar, bland annat ämnesomsättning och muskelproduktionen regleras av dessa nivåer. När man har brist på testosteron som är ett könshormon så kan det påverka andra hormoner vilket i sin tur gör att man upplever denna brist på hormon i form av olika symptom. 

När man har brist på testosteron kan man få symptom i form av trötthet, nedstämdhet och en minskad muskelmassa för att nämna några. Även skelettet kan bli skörare och testiklarna kan krympa. 

Behandling med testosteron

Det är möjligt att få behandling mot testosteronbrist. En läkare kan bedöma vilken behandlingsmetod som bör utföras. Det finns flertalet olika läkemedelsformer som kan tillämpas. Vetenskapligt bevisad effekt av behandling mot testosteronbrist har publicerats där man har upptäckt att man kan må bättre både mentalt och fysiskt vid återställande av en normal testosteron-nivå. Man kan få förbättrad sexualdrift, bli piggare och allmänt öka sin livskvalité genom att behandlas med testosteron. 

Det finns även naturliga sätt att öka sin testosteronnivå. Om man är överviktig kan det hjälpa att gå ned i vikt för att höja sin halt av testosteron i kroppen. Ökad fysisk aktivitet kan också öka nivåerna i kroppen på kort sikt, det är dock inte bevisat att det ger en långvarig effekt. Om man har drabbats av zinkbrist kan detta också påverka testosteron-nivån i kroppen, genom att öka sitt zinkintag kan man i sin tur öka sin testosteron-nivå.

En läkare som behandlar för testosteronbrist

FAQ

Vad gör testosteron?

Testosteron är något som bildas av hormoner vi har i kroppen. Dessa hormoner kallas progesteron och DHEA. Testosteronet hjälper kroppen att utveckla de manliga drag och egenskaper som kommer till i puberteten. Större muskler, en djupare röst och kroppsbehåring är några av de områden som testosteron påverkar. Könsutvecklingen och spermieproduktionen styrs även av testosteron.

Var bildas testosteron?

Testosteron utsöndras i testiklarna hos män och i äggstockarna hos kvinnor. Det bildas även i binjurarna hos båda könen.

När sjunker testosteronhalten

Testosteronhalten är vanligtvis oförändrad i kroppen från tiden efter puberteten ända fram till 40 års ålder. Vanligtvis börjar testosteronnivån hos män sjunka vid ungefär 40 års ålder. Vanligtvis sker detta utan någon negativ effekt.

Var bildas testosteron hos kvinnor

Testosteron bildas i små mängder i äggstockarna hos kvinnor. Det produceras dessutom i små mängder i binjurarna, precis som hos män.

Påverkas testosteron-nivån av kosten?

Att äta dålig mat och framför allt för mycket snabbmat i kombination med att man rör på sig för lite, kan resultera i övervikt. Övervikt kan leda till att det produceras mindre testosteron. Även zinkbrist kan vara en faktor till testosteronbrist. Dock är det relativt ovanligt att drabbas av zinkbrist.

Kan sömnbrist bero på låga testosteronnivåer?

Ja. Dålig sömn kan minska produktionen av testosteron. På samma vis är det påvisat att låga testosteronnivåer i sin tur kan leda till att man sover sämre under natten. Tester har visat att personer som är vana att sova mindre än 6-5 timmar per natt har lägre testosteronnivåer än personer som har bättre sovrutiner.

Varför behandlas man med testosteron?

Du kan behandlas med testosteron för att återställa testosteronnivåerna i kroppen. Både när du har för mycket testosteron och när du har för lite.

Vanliga anledningar till att man utför test på sina testosteronnivåer är på grund av att man ofta är trött och saknar motivation. Det beskrivs ofta som att man saknar livskraften. Försämrad sexlust, erektionsproblem och sömnstörningar är andra vanliga symptom. 

Man behandlas med testosteron för att öka sina testosteronnivåer som i sin tur kan leda till en ökad sexlust och erektionsförmåga. Testosteronbrist kan behandlas på flera olika sätt. Målet är att återställa nivån av testosteron i kroppen för att bli fri som de symptom som man upplever av just brist på testosteron

Vad finns det för samband mellan östrogen och testosteron?

Östrogen och testosteron är båda könshormoner. För män är halten av testosteron betydligt större. Äldre män kan påvisa en ökad östrogenhalt i samband med att testosteronnivåerna minskar. Denna effekt kan ge försämrad energi, större bröst och resultera i en viktuppgång.

Hur bedömer man att man har låg testosteronhalt?

Det går inte att säga att man har låga testosteronnivåer enbart genom att mäta dessa. För att bli diagnostiserad med låg testosteronnivå behöver man uppleva andra symptom i samband med låga nivåer. Symptomen som man kan uppleva av låg testosteronnivå är typiska symptom som man kan uppleva vid en rad andra sjukdomsfall. Det är därför viktigt att noggrant gå igenom symptomen och det allmänna måendet i samband med testosteronnivån, för att sedan kunna sätta en diagnos.

Sjunker testosteronnivån med åldern?

Det är ett vanligt missförstånd att testosteronnivån alltid sjunker med åldern. Undersökningar har visat att de flesta män uppvisar normala nivåer av testosteron livet ut. Det är dock även påvisat att en mindre andel män som har fyllt 50 år lever med hypogonadism vilket innebär att man har en lägre produktion av testosteron. Genom behandling med testosteron går det att återställa de normala testosteronnivåerna.

Vad är Hypogonadism?

Hypogonadism är ett annat namn för testosteronbrist. Det finns både manlig och kvinnlig Hypogonadism. Man brukar dela in diagnosen i tre olika huvudgrupper:

  • Primär hypogonadism

Orsakas av skador i testikeln som leder till minskad produktion av testosteron och minskad insöndring av gonadotropiner från hypotalamus.

  • Sekundär hypogonadism

Ett tillstånd som påverkar hypofysen och hypotalamus. Insöndringen av gonadotropiner ger en indirekt minskad testosteronproduktion och en nedsatt testikelfunktion.

  • Övrig hypogonadism

En kombinerad variant av de två övre. Detta är vad man brukar kalla den vanligaste formen eller orsaken till testosteronbrist.