Testosteronbrist

- en relativt okänd åkomma

Testosteron är ett könshormon som bland annat påverkar sexuell lust, muskelmassa och skelett. Testosteron kallas ofta det ”manliga hormonet” trots att även kvinnor har mindre mängder av testosteron. Man pratar ofta om testosteron i samband med att man kommer i puberteten. Testosteronet har en stor påverkan av vad som sker i kroppen under pubertetsperioden men även senare i livet.

Testosteronnivåer

när nivåerna är ur balans

Med en testosteronnivå ur balans kan man bli på sämre humör och må sämre i kroppen. Försämrad sexlust och problem med erektionen är också vanligt förekommande då man har testosteronbrist. Testosteron har dessutom en effekt på flera viktiga funktioner i kroppen som bland annat syresättning av vårat blod, den ork vi känner i kroppen och fördelning av kroppsfett. 

Med en testosteronbrist påverkas kroppen och det kan vara svårt att veta vad det beror på innan man utför ett testosterontest. Den manliga hälsan baseras till stor del på våra testosteronnivåer. När man utför ett testosterontest är det viktigt att tänka på att olika personer har olika nivåer av vad som skulle kallas en normal nivå av könshormonet. Man behöver därför undersöka testosteronnivåer i samband med andra symptom för att få reda på om man har ett lågt testosteronvärde.

Samarbetspartners

Brist på testosteron

vanliga symptom

I människans kropp finns något som kallas det endokrina systemet. Detta system tillgodoser den kemiska kopplingen som finns mellan hypotalamus i hjärnan och våra organ som kontrollerar metabolism.

Testosteronet är en del av detta system vilket påverkar och styr kroppens funktioner. Hormoner produceras i kroppens olika delar, bland annat ämnesomsättning och muskelproduktionen regleras av dessa nivåer.

När man har brist på testosteron, som är ett könshormon, så kan det påverka andra hormoner vilket i sin tur gör att man upplever denna brist på hormon i form av olika symptom. Trötthet, nedstämdhet och en minskad muskelmassa är vanliga symptom, för att nämna några. Även skelettet kan bli skörare och testiklarna kan krympa.

Med en obehandlad testosteronbrist påverkas kroppen och det kan vara svårt att veta vad det beror på innan man utför ett testosterontest. Den manliga hälsan baseras till stor del på våra testosteronnivåer. När man utför ett testosterontest är det viktigt att tänka på att olika personer har olika nivåer av vad som skulle kallas en normal nivå av könshormonet. Man behöver därför undersöka testosteronnivåer i samband med andra symptom för att få reda på om man har ett lågt testosteronvärde.

Varför får man lågt testosteron?

Orsaken till låg testosteronnivå kan vara olika. Vanligtvis brukar man avgränsa orsaken till testosteronbrist till tre olika huvudgrupper. I allmänhet brukar man dela in orsakerna i tre olika huvudgrupper.

 • Primär hypogonadism, testikeln är den primära orsaken till brist på testosteronsubstans. I och med att man harett skadat testikelsystem så är detta den godtagbara orsaken till lågt testosterondå denna orsak är en medfött sjukdom.
 • Sekundär hypogonadism, orsaken till låg testosteronnivå är avhängig av faktorer som påverkar hypotalamus och hypofys. Orsaken kan vara exempelvis en tumör, skador på hypotalamus eller en tumör i hypofysen.
 • Övrig hypogonadism, testikeln och hypotalamus är intakta. Tillståndet kan bero på vissa läkemedel, exempelvis kortison och glucocorticoider.

Vanliga frågor om testosteron

Testosteron är något som bildas av hormoner vi har i kroppen. Dessa hormoner kallas progesteron och DHEA. Testosteronet hjälper kroppen att utveckla de manliga drag och egenskaper som kommer till i puberteten. Större muskler, en djupare röst och kroppsbehåring är några av de områden som testosteron påverkar. Könsutvecklingen och spermieproduktionen styrs även av testosteron.

Testosteron utsöndras i testiklarna hos män och i äggstockarna hos kvinnor. Det bildas även i binjurarna hos båda könen.

Testosteronhalten är vanligtvis oförändrad i kroppen från tiden efter puberteten ända fram till 40 års ålder. Vanligtvis börjar testosteronnivån hos män sjunka vid ungefär 40 års ålder. Vanligtvis sker detta utan någon negativ effekt.​

Testosteron bildas i små mängder i äggstockarna hos kvinnor. Det produceras dessutom i små mängder i binjurarna, precis som hos män.​

Att äta “dålig” mat och framför allt för mycket snabbmat i kombination med att man rör på sig för lite, kan resultera i övervikt. Övervikt kan leda till att det produceras mindre testosteron. Även zinkbrist kan vara en faktor till testosteronbrist. Dock är det relativt ovanligt att drabbas av zinkbrist.​

Ja. Dålig sömn kan minska produktionen av testosteron. På samma vis är det påvisat att låga testosteronnivåer i sin tur kan leda till att man sover sämre under natten. Tester har visat att personer som är vana att sova mindre än 6-5 timmar per natt har lägre testosteronnivåer än personer som har bättre sovrutiner.​

Du kan behandlas med testosteron för att återställa testosteronnivåerna i kroppen. Både när du har för mycket testosteron och när du har för lite. Vanliga anledningar till att man utför test på sina testosteronnivåer är på grund av att man ofta är trött och saknar motivation. Det beskrivs ofta som att man saknar livskraften. Försämrad sexlust, erektionsproblem och sömnstörningar är andra vanliga symptom. Man behandlas med testosteron för att öka sina testosteronnivåer som i sin tur kan leda till en ökad sexlust och erektionsförmåga. Testosteronbrist kan behandlas på flera olika sätt. Målet är att återställa nivån av testosteron i kroppen för att bli fri som de symptom som man upplever av just brist på testosteron​

Östrogen och testosteron är båda könshormoner. För män är halten av testosteron betydligt större. Äldre män kan påvisa en ökad östrogenhalt i samband med att testosteronnivåerna minskar. Denna effekt kan ge försämrad energi, större bröst och resultera i en viktuppgång.​

Det går inte att säga att man har låga testosteronnivåer enbart genom att mäta dessa. För att bli diagnostiserad med låg testosteronnivå behöver man uppleva andra symptom i samband med låga nivåer. Symptomen som man kan uppleva av låg testosteronnivå är typiska symptom som man kan uppleva vid en rad andra sjukdomsfall. Det är därför viktigt att noggrant gå igenom symptomen och det allmänna måendet i samband med testosteronnivån, för att sedan kunna sätta en diagnos.​

Det är ett vanligt missförstånd att testosteronnivån alltid sjunker med åldern. Undersökningar har visat att de flesta män uppvisar normala nivåer av testosteron livet ut. Det är dock även påvisat att en mindre andel män som har fyllt 50 år lever med hypogonadism vilket innebär att man har en lägre produktion av testosteron. Genom behandling med testosteron går det att återställa de normala testosteronnivåerna.​

Hypogonadism är ett annat namn för testosteronbrist. Det finns både manlig och kvinnlig Hypogonadism. Man brukar dela in diagnosen i tre olika huvudgrupper:
– Primär hypogonadism, orsakas av skador i testikeln som leder till minskad produktion av testosteron och minskad insöndring av gonadotropiner från hypotalamus.
– Sekundär hypogonadism, ett tillstånd som påverkar hypofysen och hypotalamus. Insöndringen av gonadotropiner ger en indirekt minskad testosteronproduktion och en nedsatt testikelfunktion.
– Övrig hypogonadism, en kombinerad variant av de två övre. Detta är vad man brukar kalla den vanligaste formen eller orsaken till testosteronbrist.​

Trött man som behöver öka testosteron nivån

Testosteron hos män

Testosteron hos män är vad man kan kalla ett nyckelhormon. Genom hela livet påverkar testosteronet bibehållande av de manliga könsdragen. Skäggväxt, könsbehåring, könsutveckling och könsdriften styrs av testosteron. Testosteronet bildas främst i testiklarna som en åtgärd av de hormonproducerande Leydigcellerna. 

Testosteronproduktionen är olika hög under livets gång, signalerna från Leydigcellerna förändras i styrka i olika tidpunkter i livet vilket påverkar testosteronproduktionen.

Redan från den 6:e fosterveckan produceras testosteron fram till de första tre månaderna man växer i magen, efter detta sker ingen större förändring av testosteronproduktionen tills man kommer i puberteten.  När man kommer i puberteten börjar effekten av kroppens testosteron tydligt synas. Kroppens muskler växer och man får bredare axlar. Man blir längre eftersom tillväxthormoner i samband med testosteron ökar kraftigt. Behåring på kroppen ökar med undantag för håret på huvudet som minskar.

Mannens könsorgan växer och spermieproduktionen startar. Sexualdriften och den sexuella lusten ökar när testosteronproduktionen tar fart. Även struphuvudet och stämbanden påverkas av testosteron, män behöver fortsatt testosteronproduktion genom livet för att underhålla och bibehålla de manliga könsdragen. 

Testosteron hos kvinnor

Testosteron pratas ofta om som ett manligt könshormon, som vi tidigare har nämnt så producerar dock även kvinnor detta hormon fastän i mindre mängder. Testosteron hos kvinnor produceras i små mängder tillsammans med östrogen i äggstockarna och binjurarna.
Testosteronet hos kvinnor påverkar tillväxten och även benmassa och reproduktiv vävnad.

Behandling med testosteron​

Det är möjligt att få behandling mot testosteronbrist.

En läkare kan bedöma vilken behandlingsmetod som bör utföras. Det finns flertalet olika läkemedelsformer som kan tillämpas. Vetenskapligt bevisad effekt av behandling mot testosteronbrist har publicerats där man har upptäckt att man kan må bättre både mentalt och fysiskt vid återställande av en normal testosteron-nivå. Man kan få förbättrad sexualdrift, bli piggare och allmänt öka sin livskvalité genom att behandlas med testosteron. 

Det finns även naturliga sätt att öka sin testosteronnivå. Om man är överviktig kan det hjälpa att gå ned i vikt för att höja sin halt av testosteron i kroppen. Ökad fysisk aktivitet kan också öka nivåerna i kroppen på kort sikt, det är dock inte bevisat att det ger en långvarig effekt.

Om man har drabbats av zinkbrist kan detta också påverka testosteron-nivån i kroppen, genom att öka sitt zinkintag med tex kosttillskott som Maxulin kan man i sin tur öka sin testosteron-nivå. 

För mycket testosteron

Om du har för höga halter av testosteron så kan det istället påverka dig negativt. Du kan få ett ökat aggressivt beteende och det kan även leda till en högre risk att utveckla prostatacancer.

Sköra skelett och dåliga knogar är några av de symtomen som kan förvärras under en period med för höga halter av testosteron. För mycket testosteron kan också påverka din sexlust.

Om du misstänker att du har testosteronbrist så finns det ett flertal tester du kan göra. De flesta är blodprov som du gör på en valfri provtagningsplats men det finns även ett salivprov som du tar hemma och skickar in till ett labb. På den här sidan listar vi några av de testosterontester som finns på marknaden.

Det finns även naturliga sätt att öka sin testosteronnivå. Om man är överviktig kan det hjälpa att gå ned i vikt för att höja sin halt av testosteron i kroppen. Ökad fysisk aktivitet kan också öka nivåerna i kroppen på kort sikt, det är dock inte bevisat att det ger en långvarig effekt.

Om man har drabbats av zinkbrist kan detta också påverka testosteron-nivån i kroppen, genom att öka sitt zinkintag med tex kosttillskott som Maxulin kan man i sin tur öka sin testosteron-nivå. 

Okunskap kring testosteronbrist

Det finns idag en relativt stor okunskap kring testosteronbrist och dess symptom. Det är många som lider av brist på detta syfte utan att veta om det eftersom de inte upplever sig ha några negativa symtom.

Hur hög testosteronhalt ska man ha?

Det finns en gräns för vad som kallas en normal nivå av testosteron. Det som ofta brukar sägas är en normal testosteronnivå för män mellan 400-2 000 ng/dl (nanogram per deciliter) och för kvinnor mellan 26 ng/dl -244ng/dl. Störningar av testosteronnivåerna kan ha olika orsaker.

Enligt studier och forskning är testosteronbrist ofta en följd av låg testosteronnivå.

Minskade testosteronnivåer

Med åldern så minskar testosteronnivåerna i kroppen naturligt och man kan få uppleva symtom av detta i form av trötthet, nedsatt sexlust och benskörhet.

Man vet inte exakt vad som orsakar en minskning i testosteronnivåer, det kan bero på hormonberoende cancer, stress och sömnbrist.

Testosteronbrist är en relativt okänd åkomma bland befolkningen. De symptom som uppstår vid testosteronbrist är vanliga orsaker till andra sjukdomar vilket leder till att många blir feldiagnostiserade. Trötthet, sömnsvårigheter och svaghet är alla symptom som gör att man mår sämre i vardagen. En minskad sexuell lust och möjliga erektionsproblem kan också bero på testosteronbrist vilket kan vara en anledning till att man söker hjälp hos en vårdcentral. Det är vanligt att många män går lång tid utan att söka behandling. Detta på grund av att de skäms över sina symptom.

Vad beror testosteronbrist på?

Testosteronbrist är någonting män kan drabbas av närsomhelst i vuxenlivet. Det är dock sällan friska män som inte är överviktiga som utvecklar testosteronbrist. Testosteronbrist har ofta att göra med sjukdomar och kroniska sjukdomstillstånd. Det är mer förekommande i en högre ålder att drabbas av testosteronbrist. Andra anledningar till testosteronbrist kan vara att man sover och äter dåligt. Det finns sjukdomstillstånd där testosteronbrist är mer vanligt än hos normalbefolkningen, dessa är:

 • HIV
 • Njursjukdom
 • Typ 2-diabetes
 • Viss läkemedelsbehandling
 • Hypofystumör
 • Svår KOL
 • Lågenergifrakturer
En man med testosteronbrist spelar padel

Är det vanligt med testosteronbrist?

De flesta män har normala värden av testosteron. Det är endast 3-4 % av män över 50 års ålder som har låga testosteronhalter i samband med att de upplever typiska symptom som förknippas med testosteronbrist. Det är ett vanligt missförstånd att testosteronhalten minskar när man blir äldre. Det finns inga vetenskapliga studier som säger att man per automatik får mindre testosteronproduktion i samband med att man åldras

Testosteronbrist symptom

Testosteronbrist kan visa med flera eller enskilda symptom. Det är vanligt att man undersöker för andra sjukdomstillstånd före man misstänker testosteronbrist eftersom det är så pass vanliga symptom. Följande symptom är vanligast vid testosteronbrist:

 • Trötthet och allmänt låg energi
 • Minskad sexuell lust
 • Avsaknad av livsglädje/livskraft
 • Man känner sig nedstämd
 • Minskad muskelmassa
 • Minskad kroppsbehåring
 • Problem med sömnen
 • Svettningar
 • Ökad risk för frakturer

Det är ovanligt att du får flera symptom samtidigt, iallafall till en början. Testosteronbrist fungerar vanligen så att symptomen utvecklar sig efter som. Detta leder till att det är svårare att diagnostisera testosteronbrist. Man upplever ofta att det är svårt att beskriva symptomen eller delge misstanke om vad symptomen kan bero på. I vissa fall kan det ta flera år innan man söker vård för symptom i samband med testosteronbrist. 

Exempel på scenarion och symptom vid testosteronbrist

Låg energi

När man känner en allmän brist på ork och har svårt att hitta roliga saker att göra. Man tycker saker är jobbigt och blir snabbt trött. Detta kan bero på testosteronbrist. Det är möjligt att med behandling få normala testosteronnivåer och återfå livskraften.

Minskad sexuell lust och drift

Vid brist av testosteron är det vanligt att känna avsaknad av sexlust. Man kanske tänker oerhört lite på sex och känner helt enkelt inget sug efter sex. Testosteron i kroppen styr våran sexuella drift och vid brist av detta minskar sexlusten kraftigt. Man kan uppleva att man aldrig tänker på sex. Människor är vanligtvis väldigt olika när det gäller sexlust, vissa tänker på sex väldigt ofta och andra inte alls lika ofta. Detta är normalt och det kan ofta bero på vart man är i livet.

Att helt tappa sexlusten är någonting som de flesta reagerar på, undersökningar har dock visat att det är sällan man söker vård för detta i ett initialt skede. Minskad sexlust kan bero på många orsaker vilket gör att man sällan misstänker testosteronbrist vid ett första skede. Det är vanligt att man upptäcker testosteronbristen långt efter det att man har märkt av dessa symptom för första gången.

Lätt att bli irriterad

Motivationen sviker, man blir lätt irriterad och känner sig ofta ledsen. Alla dessa faktorer kan de också bero på många saker. Man behöver inte vara drabbad av en sjukdom för att uppleva detta. Dessa symptom liknar även de symptomen som finns vid en depression. Testosteronet i kroppen ger en effekt på vårt nervsystem vilket gör att en brist på hormonet kan visa symptom som dessa.

Problem med erektionen

Erektionsproblem är något som alla män kan uppleva under vissa tillfällen i livet. Det behöver inte innebära att man har brist på någonting eller att du lider av någon sjukdom. När erektionsproblemen är återkommande och inte går över så kan det bero på testosteronbrist.. Det kan bli svårt att behålla erektionen när man har brist på testosteron. Man har sällan erektion på morgonen vilket är väldigt vanligt bland män i alla åldrar i vuxenlivet. Svårigheter att få utlösning och minskad mängd sperma är också någonting som kan påverkas av testosteronbrist. 

Minskad kroppsbehåring

Man kan märka av att man inte behöver raka sig lika ofta, det växer helt enkelt mindre hår. Huden kan också kännas annorlunda. Minskad kroppsbehåring är också ett symptom som kan uppkomma när man har testosteronbrist.

Behandling med testosteron

Alla ovanstående symptom och exempel på testosteronbrist kan behandlas. Det går att bli av med samtliga symptom genom att behandla kroppen med testosteron. När man har fått diagnosen testosteronbrist så kan en behandling påbörjas, en behandling som kan pågå en lång period i livet. Det finns olika behandlingar och i samråd med en läkare kan man bestämma vilken behandling man ska påbörja. Det finns stöd i vetenskapliga studier att behandling av testosteron och effekten av detta kan förbättra mäns välbefinnande både fysiskt och psykiskt. Livskvalitén kan öka och den sexuella driften kan återställas. 

En testosteronbehandling är ofta personlig och individuell vilket innebär att behovet av testosteron bedöms olika från fall till fall. Man följer ofta upp behandlingar regelbundet och kontrollerar eventuella bieffekter. En testosteronbehandling kan bestå av exempelvis en gel som man stryker på sina axlar och armar och även ibland över magen. Det finns också andra behandlingsmetoder där man använder injektioner med testosteron.  

Andra behandlingsmetoder:

Målsättning med behandling

Målsättningen med en testosteronbehandling är att återställa testosteronnivåerna till mitten av referensområdet. När man injekterar testosteron utvärderar man resultaten och följer upp det kontinuerligt. När man utför en testosteronbehandling med transdermal behandling följer man upp och kontrollerar nivåerna efter en till två veckor.

Man tränar som hade testosteronbrist