Testosteronbrist

- en relativt okänd åkomma

Testosteron är ett könshormon som bland annat påverkar sexuell lust, muskelmassa och skelett. Testosteron kallas ofta det ”manliga hormonet” trots att även kvinnor har mindre mängder av testosteron. Man pratar ofta om testosteron i samband med att man kommer i puberteten. Testosteronet har en stor påverkan av vad som sker i kroppen under pubertetsperioden men även senare i livet.

hemmatest
5/5
Gettested Hormontest (Testosteron)

Ett grundligt och snabbt test som du tar själv hemma.

Om du vill ha en djupgående undersökning av dina hormoner, kan det vara värt att göra detta test. Med hjälp av analysen av testosteron, DHEA, kortisol, östrogen och progesteron i saliven får du en heltäckande bild av dina könshormoner och binjurehormoner.

Tillförlitligt
4.4/5
MEDISERA - Testosterontest

Rewells Blodpanel – Manligt Könshormon. Mäter din testosteronnivå genom blodprov som bokas på någon av Smolabs 50 provtagningsplatser i Sverige.

 • 14 analyser inklusive testosteron, LH, SHBG, prolaktin, kortisol, blodstatus, TSH samt T4 (fritt)
maxulin
PREMIUM!
5/5
Maxulin Kosttillskott

Ett kosttillskott speciellt framtaget för män som kan bidra till en reducering av besvär som orsakas av en sjunkande testosteronnivå.

 • Energi
 • Testosteron
 • Muskler

Missa inte – 50 % idag:

T8
PRISVÄRD!
5/5
T8 - Testo-Booster

T8 är en booster speciellt utvecklad för män. tillskottet har som avsikt att upprätthålla normala testosteronnivåer i blodet.

 • Sexlust
 • Muskelmassa
 • Energi

Missa inte – 50 % idag:

Testosteronnivåer

- när nivåerna är ur balans

Med en testosteronnivå ur balans kan man bli på sämre humör och må sämre i kroppen. Försämrad sexlust och problem med erektionen är också vanligt förekommande då man har testosteronbrist. Testosteron har dessutom en effekt på flera viktiga funktioner i kroppen som bland annat syresättning av vårat blod, den ork vi känner i kroppen och fördelning av kroppsfett. 

Med en testosteronbrist påverkas kroppen och det kan vara svårt att veta vad det beror på innan man utför ett testosterontest. Den manliga hälsan baseras till stor del på våra testosteronnivåer. När man utför ett testosterontest är det viktigt att tänka på att olika personer har olika nivåer av vad som skulle kallas en normal nivå av könshormonet. Man behöver därför undersöka testosteronnivåer i samband med andra symptom för att få reda på om man har ett lågt testosteronvärde.

Brist på testosteron

- vanliga symptom

I människans kropp finns något som kallas det endokrina systemet. Detta system tillgodoser den kemiska kopplingen som finns mellan hypotalamus i hjärnan och våra organ som kontrollerar metabolism.

Testosteronet är en del av detta system vilket påverkar och styr kroppens funktioner. Hormoner produceras i kroppens olika delar, bland annat ämnesomsättning och muskelproduktionen regleras av dessa nivåer.

När man har brist på testosteron, som är ett könshormon, så kan det påverka andra hormoner vilket i sin tur gör att man upplever denna brist på hormon i form av olika symptom. Trötthet, nedstämdhet och en minskad muskelmassa är vanliga symptom, för att nämna några. Även skelettet kan bli skörare och testiklarna kan krympa.

Med en obehandlad testosteronbrist påverkas kroppen och det kan vara svårt att veta vad det beror på innan man utför ett testosterontest. Den manliga hälsan baseras till stor del på våra testosteronnivåer. När man utför ett testosterontest är det viktigt att tänka på att olika personer har olika nivåer av vad som skulle kallas en normal nivå av könshormonet. Man behöver därför undersöka testosteronnivåer i samband med andra symptom för att få reda på om man har ett lågt testosteronvärde.

Varför får man lågt testosteron?

Orsaken till låg testosteronnivå kan vara olika. Vanligtvis brukar man avgränsa orsaken till testosteronbrist till tre olika huvudgrupper. I allmänhet brukar man dela in orsakerna i tre olika huvudgrupper.

 • Primär hypogonadism, testikeln är den primära orsaken till brist på testosteronsubstans. I och med att man harett skadat testikelsystem så är detta den godtagbara orsaken till lågt testosterondå denna orsak är en medfött sjukdom.
 • Sekundär hypogonadism, orsaken till låg testosteronnivå är avhängig av faktorer som påverkar hypotalamus och hypofys. Orsaken kan vara exempelvis en tumör, skador på hypotalamus eller en tumör i hypofysen.
 • Övrig hypogonadism, testikeln och hypotalamus är intakta. Tillståndet kan bero på vissa läkemedel, exempelvis kortison och glucocorticoider.

Testosteron hos män

Testosteron hos män är vad man kan kalla ett nyckelhormon. Genom hela livet påverkar testosteronet bibehållande av de manliga könsdragen. Skäggväxt, könsbehåring, könsutveckling och könsdriften styrs av testosteron. Testosteronet bildas främst i testiklarna som en åtgärd av de hormonproducerande Leydigcellerna. 

Testosteronproduktionen är olika hög under livets gång, signalerna från Leydigcellerna förändras i styrka i olika tidpunkter i livet vilket påverkar testosteronproduktionen.

Redan från den 6:e fosterveckan produceras testosteron fram till de första tre månaderna man växer i magen, efter detta sker ingen större förändring av testosteronproduktionen tills man kommer i puberteten.  

När man kommer i puberteten börjar effekten av kroppens testosteron tydligt synas. Kroppens muskler växer och man får bredare axlar. Man blir längre eftersom tillväxthormoner i samband med testosteron ökar kraftigt. Behåring på kroppen ökar med undantag för håret på huvudet som minskar.

Mannens könsorgan växer och spermieproduktionen startar. Sexualdriften och den sexuella lusten ökar när testosteronproduktionen tar fart. Även struphuvudet och stämbanden påverkas av testosteron, män behöver fortsatt testosteronproduktion genom livet för att underhålla och bibehålla de manliga könsdragen.

Testosteron hos kvinnor

Testosteron pratas ofta om som ett manligt könshormon, som vi tidigare har nämnt så producerar dock även kvinnor detta hormon fastän i mindre mängder. Testosteron hos kvinnor produceras i små mängder tillsammans med östrogen i äggstockarna och binjurarna.
Testosteronet hos kvinnor påverkar tillväxten och även benmassa och reproduktiv vävnad.

Det enda testosterontestet på marknaden som görs via saliv istället för blodprov. Efter beställning så skickas ett test-kit hem till dig och du tar proverna i lugn och ro innan du skickar vidare dem till labb för analys.

Testmetod: salivprov
Markörer som testas: testosteron

Behandling med testosteron​

- det är möjligt att få behandling mot testosteronbrist

En läkare kan bedöma vilken behandlingsmetod som bör utföras. Det finns flertalet olika läkemedelsformer som kan tillämpas. Vetenskapligt bevisad effekt av behandling mot testosteronbrist har publicerats där man har upptäckt att man kan må bättre både mentalt och fysiskt vid återställande av en normal testosteron-nivå. Man kan få förbättrad sexualdrift, bli piggare och allmänt öka sin livskvalité genom att behandlas med testosteron. 

Det finns även naturliga sätt att öka sin testosteronnivå. Om man är överviktig kan det hjälpa att gå ned i vikt för att höja sin halt av testosteron i kroppen. Ökad fysisk aktivitet kan också öka nivåerna i kroppen på kort sikt, det är dock inte bevisat att det ger en långvarig effekt.

Om man har drabbats av zinkbrist kan detta också påverka testosteron-nivån i kroppen, genom att öka sitt zinkintag med tex kosttillskott som Maxulin kan man i sin tur öka sin testosteron-nivå. 

Maxulin består av ingredienser som är speciellt framtagna för män och kan bidra till en reducering av besvär som orsakas av en sjunkande testosteronnivå.

Innehåll: magnesium, zink, vitamin B6 och Testofen®

För mycket testosteron

Om du har för höga halter av testosteron så kan det istället påverka dig negativt. Du kan få ett ökat aggressivt beteende och det kan även leda till en högre risk att utveckla prostatacancer.

Sköra skelett och dåliga knogar är några av de symtomen som kan förvärras under en period med för höga halter av testosteron. För mycket testosteron kan också påverka din sexlust.

Om du misstänker att du har testosteronbrist så finns det ett flertal tester du kan göra. De flesta är blodprov som du gör på en valfri provtagningsplats men det finns även ett salivprov som du tar hemma och skickar in till ett labb. På den här sidan listar vi några av de testosterontester som finns på marknaden.

Det finns även naturliga sätt att öka sin testosteronnivå. Om man är överviktig kan det hjälpa att gå ned i vikt för att höja sin halt av testosteron i kroppen. Ökad fysisk aktivitet kan också öka nivåerna i kroppen på kort sikt, det är dock inte bevisat att det ger en långvarig effekt.

Om man har drabbats av zinkbrist kan detta också påverka testosteron-nivån i kroppen, genom att öka sitt zinkintag med tex kosttillskott som Maxulin kan man i sin tur öka sin testosteron-nivå. 

Okunskap kring testosteronbrist

Det finns idag en relativt stor okunskap kring testosteronbrist och dess symptom. Det är många som lider av brist på detta syfte utan att veta om det eftersom de inte upplever sig ha några negativa symtom.

Testosteronbrist är en relativt okänd åkomma bland befolkningen. De symptom som uppstår vid testosteronbrist är vanliga orsaker till andra sjukdomar vilket leder till att många blir feldiagnostiserade. Trötthet, sömnsvårigheter och svaghet är alla symptom som gör att man mår sämre i vardagen. En minskad sexuell lust och möjliga erektionsproblem kan också bero på testosteronbrist vilket kan vara en anledning till att man söker hjälp hos en vårdcentral. Det är vanligt att många män går lång tid utan att söka behandling. Detta på grund av att de skäms över sina symptom.

Hur hög testosteronhalt ska man ha?

Det finns en gräns för vad som kallas en normal nivå av testosteron. Det som ofta brukar sägas är en normal testosteronnivå för män mellan 400-2 000 ng/dl (nanogram per deciliter) och för kvinnor mellan 26 ng/dl -244ng/dl. Störningar av testosteronnivåerna kan ha olika orsaker.

Enligt studier och forskning är testosteronbrist ofta en följd av låg testosteronnivå.

Minskade testosteronnivåer

Med åldern så minskar testosteronnivåerna i kroppen naturligt och man kan få uppleva symtom av detta i form av trötthet, nedsatt sexlust och benskörhet.

Man vet inte exakt vad som orsakar en minskning i testosteronnivåer, det kan bero på hormonberoende cancer, stress och sömnbrist.

Vad beror testosteronbrist på?

Testosteronbrist är någonting män kan drabbas av närsomhelst i vuxenlivet. Det är dock sällan friska män som inte är överviktiga som utvecklar testosteronbrist. Testosteronbrist har ofta att göra med sjukdomar och kroniska sjukdomstillstånd. Det är mer förekommande i en högre ålder att drabbas av testosteronbrist. Andra anledningar till testosteronbrist kan vara att man sover och äter dåligt. Det finns sjukdomstillstånd där testosteronbrist är mer vanligt än hos normalbefolkningen, dessa är:

 • HIV
 • Njursjukdom
 • Typ 2-diabetes
 • Viss läkemedelsbehandling
 • Hypofystumör
 • Svår KOL
 • Lågenergifrakturer
En man med testosteronbrist spelar padel

Är det vanligt med testosteronbrist?

De flesta män har normala värden av testosteron. Det är endast 3-4 % av män över 50 års ålder som har låga testosteronhalter i samband med att de upplever typiska symptom som förknippas med testosteronbrist. Det är ett vanligt missförstånd att testosteronhalten minskar när man blir äldre. Det finns inga vetenskapliga studier som säger att man per automatik får mindre testosteronproduktion i samband med att man åldras.

Testosteronbrist symptom

Testosteronbrist kan visa med flera eller enskilda symptom. Det är vanligt att man undersöker för andra sjukdomstillstånd före man misstänker testosteronbrist eftersom det är så pass vanliga symptom. Följande symptom är vanligast vid testosteronbrist:

 • Trötthet och allmänt låg energi
 • Minskad sexuell lust
 • Avsaknad av livsglädje/livskraft
 • Man känner sig nedstämd
 • Minskad muskelmassa
 • Minskad kroppsbehåring
 • Problem med sömnen
 • Svettningar
 • Ökad risk för frakturer

Det är ovanligt att du får flera symptom samtidigt, iallafall till en början. Testosteronbrist fungerar vanligen så att symptomen utvecklar sig efter som. Detta leder till att det är svårare att diagnostisera testosteronbrist. Man upplever ofta att det är svårt att beskriva symptomen eller delge misstanke om vad symptomen kan bero på. I vissa fall kan det ta flera år innan man söker vård för symptom i samband med testosteronbrist. 

Exempel på scenarion och symptom vid testosteronbrist

Låg energi

När man känner en allmän brist på ork och har svårt att hitta roliga saker att göra. Man tycker saker är jobbigt och blir snabbt trött. Detta kan bero på testosteronbrist. Det är möjligt att med behandling få normala testosteronnivåer och återfå livskraften.

Lätt att bli irriterad

Motivationen sviker, man blir lätt irriterad och känner sig ofta ledsen. Alla dessa faktorer kan de också bero på många saker. Man behöver inte vara drabbad av en sjukdom för att uppleva detta. Dessa symptom liknar även de symptomen som finns vid en depression. Testosteronet i kroppen ger en effekt på vårt nervsystem vilket gör att en brist på hormonet kan visa symptom som dessa.

Problem med erektionen

Erektionsproblem är något som alla män kan uppleva under vissa tillfällen i livet. Det behöver inte innebära att man har brist på någonting eller att du lider av någon sjukdom. När erektionsproblemen är återkommande och inte går över så kan det bero på testosteronbrist.. Det kan bli svårt att behålla erektionen när man har brist på testosteron. Man har sällan erektion på morgonen vilket är väldigt vanligt bland män i alla åldrar i vuxenlivet. Svårigheter att få utlösning och minskad mängd sperma är också någonting som kan påverkas av testosteronbrist

Minskad sexuell lust och drift

Vid brist av testosteron är det vanligt att känna avsaknad av sexlust. Man kanske tänker oerhört lite på sex och känner helt enkelt inget sug efter sex. Testosteron i kroppen styr våran sexuella drift och vid brist av detta minskar sexlusten kraftigt. Man kan uppleva att man aldrig tänker på sex. Människor är vanligtvis väldigt olika när det gäller sexlust, vissa tänker på sex väldigt ofta och andra inte alls lika ofta. Detta är normalt och det kan ofta bero på vart man är i livet.

Att helt tappa sexlusten är någonting som de flesta reagerar på, undersökningar har dock visat att det är sällan man söker vård för detta i ett initialt skede. Minskad sexlust kan bero på många orsaker vilket gör att man sällan misstänker testosteronbrist vid ett första skede. Det är vanligt att man upptäcker testosteronbristen långt efter det att man har märkt av dessa symptom för första gången.

Minskad kroppsbehåring

Man kan märka av att man inte behöver raka sig lika ofta, det växer helt enkelt mindre hår. Huden kan också kännas annorlunda. Minskad kroppsbehåring är också ett symptom som kan uppkomma när man har testosteronbrist.

Behandling med testosteron

Alla ovanstående symptom och exempel på testosteronbrist kan behandlas. Det går att bli av med samtliga symptom genom att behandla kroppen med testosteron. När man har fått diagnosen testosteronbrist så kan en behandling påbörjas, en behandling som kan pågå en lång period i livet. Det finns olika behandlingar och i samråd med en läkare kan man bestämma vilken behandling man ska påbörja. Det finns stöd i vetenskapliga studier att behandling av testosteron och effekten av detta kan förbättra mäns välbefinnande både fysiskt och psykiskt. Livskvalitén kan öka och den sexuella driften kan återställas. 

En testosteronbehandling är ofta personlig och individuell vilket innebär att behovet av testosteron bedöms olika från fall till fall. Man följer ofta upp behandlingar regelbundet och kontrollerar eventuella bieffekter. En testosteronbehandling kan bestå av exempelvis en gel som man stryker på sina axlar och armar och även ibland över magen. Det finns också andra behandlingsmetoder där man använder injektioner med testosteron.

Andra behandlingsmetoder:

Målsättning med behandling

Målsättningen med en testosteronbehandling är att återställa testosteronnivåerna till mitten av referensområdet. När man injekterar testosteron utvärderar man resultaten och följer upp det kontinuerligt. När man utför en testosteronbehandling med transdermal behandling följer man upp och kontrollerar nivåerna efter en till två veckor.