Vitaminbrist

Vitaminbrist är ett vanligt problem som kan orsakas av en mängd olika faktorer. Det är viktigt att identifiera och behandla vitaminbrist eftersom det kan leda till allvarliga hälsoproblem.

Vill du tala med en läkare?

Välj nedan och följ instruktionerna:

Hitta på sidan om: Vitaminbrist

Orsaker till Vitaminbrist

En av de vanligaste orsakerna till vitaminbrist är en ojämn och dålig kosthållning. Om man inte får i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler genom maten så ökar risken för bristsjukdomar. Det är därför viktigt att ha en balanserad kost med mycket frukt, grönsaker, fullkorn och magert protein.

Vitaminbrist kan också orsakas av mediciner, sjukdomar eller tarmproblem. Till exempel kan vissa läkemedel minska upptaget av vitaminer och mineraler. Sjukdomar som Celiaki – glutenintolerans, eller tarmsjukdomen Crohns sjukdom kan också leda till vitaminbrist.

Symptom på Vitaminbrist

Symptom på vitaminbrist kan variera beroende på vilken vitamin eller mineral som saknas. Vanliga symptom inkluderar trötthet, håravfall, hudproblem, problem med nerver och oro, minnesproblem och anemi.

Livsviktiga Vitaminer

Den mänskliga kroppen behöver livsviktiga vitaminer för att kunna fungera optimalt, hålla sig frisk och motverka sjukdomstillstånd.

Brist på Vitamin B12 och folat – B9

Det finns flera vitaminer, som när de saknas, kan orsaka bristtillstånd.

Vanligast är bristen på vitamin B12 och folatbrist. Vitamin B12 finns främst i animaliska produkter som kött, fisk och mjölkprodukter. Vegetarianer och veganer är därför i högre risk för B12-brist.

Folatbrist är en brist på den naturliga vitaminen folat eller den syntetiska folsyran, bägge omnämns ofta som vitamin B9. Folat finns naturligt i grönsaker och baljväxter som bönor och linser.

Det är också viktigt att vara medveten om riskgrupper för vitaminbrist, förutom vegetarianer och veganer så är det inte helt ovanligt att personer som behandlas för sjukdomstillstånd med regelbunden medicinering, också får problem med näringsupptaget.

Även äldre kvinnor och män, gravida kvinnor och personer med tarmsjukdomar drabbas ofta av vitaminbrist. Dessa grupper bör vara extra noga med att få i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler.

Lista över de vanligaste vitaminerna som man kan ha brist av

 • Vitamin B12: Brist på vitamin B12 kan leda till anemi, nervskador, energibrist och manlig infertilitet mm. Bristen är vanligt hos vegetarianer och veganer, eftersom vitamin B12 främst finns i animaliska produkter.
 • Folsyra (vitamin B9): Brist på folsyra kan leda till anemi, nervskador, manlig infertilitet och energibrist mm. Gravida kvinnor är särskilt utsatta eftersom folsyra behövs för fosterutvecklingen.
 • Vitamin D: Brist på vitamin D kan leda till benproblem, muskelvärk och trötthet. Bristen uppstår bland människor som bor i nordliga klimat och hos personer som inte exponeras för solen.
 • Vitamin C: Brist på vitamin C kan leda till trötthet, hudproblem och infektioner. Bristen är vanlig hos personer med dålig kosthållning eller som inte får i sig tillräckligt med frukt och grönsaker.
 • Vitamin A: Brist på vitamin A kan leda till synproblem, hudproblem och infektioner. Bristen kan uppstå hos personer med dålig kosthållning eller i utvecklingsländer med utbredd fattigdom.
 • Vitamin K: Brist på vitamin K kan leda till blödningar och benproblem. Bristen förekommer hos personer som tar vissa mediciner, såsom blodförtunnande läkemedel.
 • Vitamin B6: Brist på vitamin B6 kan leda till nervproblem och hudproblem. Den är vanlig hos personer med dålig kosthållning eller som tar vissa läkemedel.
 • Jod: Brist på jod kan leda till sköldkörtelproblem och utvecklingsproblem hos foster och barn. Bristen kan uppstå hos personer som bor i områden med lågt jodinnehåll i jorden.

Observera att detta är inte en komplett lista över alla vitaminer och mineraler, och att det kan finnas andra orsaker till bristtillstånd. Det är alltid viktigt att rådfråga en läkare eller dietist för att fastställa orsaken till en eventuell brist och för att få rätt behandling.

Behandling av vitaminbrist

För att undvika vitaminbrist är det viktigt att ha en väl balanserad kost. Man kan försöka att i möjligaste mån öka intaget av de livsmedel som har högt innehåll av vitaminer som man har brist på. 

Behandlingen av vitaminbrist varierar beroende på orsaken men i de flesta fall kan vitaminbrist behandlas med kosttillskott av vitaminer eller mineraler. 

Om man har ett bristtillstånd som orsakas av ett sjukdomstillstånd som påverkar upptaget i tarmen, då är det extra viktigt att söka hjälp och rådgivning av läkare eller en dietist. Även äldre personer och gravida kvinnor bör besöka läkare för att få hjälp med vitaminbrist.

Sammanfattning

Sammantaget är vitaminbrist ett vanligt problem som kan orsakas av en mängd olika faktorer. Symptomen varierar beroende på vilken vitamin eller mineral som saknas, men kan inkludera problem med; Energi, hud och hår, nerver och minnet. Även anemi och minskad fertilitet kan vara symtom på bristtillstånd.

Behandlingen av vitaminbrist varierar beroende på orsaken, men kan inkludera kosttillskott av vitaminer eller mineraler och en balanserad kost. 

Det är också viktigt att vara medveten om riskgrupper för vitaminbrist; Som vegetarianer och veganer, äldre personer, gravida kvinnor och personer som regelbundet tar läkemedel eller har tarmsjukdomar. Dessa grupper bör vara extra noga med att få i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler genom kosten eller kosttillskott.

Att ha kunskap om livsnödvändiga vitaminer och tillstånd som kan uppstå av vitaminbrist,

så kan man undvika allvarliga hälsoproblem. Genom att äta en balanserad kost, ta vitaminer i kosttillskott så håller man sig frisk och får en god livskvalitet. 

Vanliga frågor om: Vitaminbrist

Vill du tala med en läkare?

Välj nedan och följ instruktionerna:

 • Vad är vitaminbrist?

  Vitaminbrist är ett tillstånd som uppstår när kroppen inte får tillräckligt med vissa vitaminer eller mineraler. Det kan orsakas av dålig kosthållning, sjukdomar eller mediciner.
 • Vilka är de vanligaste symptom på vitaminbrist?

  Symptomen på vitaminbrist kan variera beroende på vilken vitamin eller mineral som saknas, men vanliga symptom inkluderar trötthet, håravfall, hudproblem, nervproblem, minnesproblem och anemi.
 • Vilka är de vanligaste vitaminerna man kan ha brist på?

  De vanligaste vitaminerna man kan ha brist på är vitamin B12, folsyra, vitamin D, vitamin C, vitamin A, vitamin K, vitamin B6 och jod.
 • Kan man få i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler genom kosten?

  Ja, det är möjligt att få i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler genom en balanserad kost med mycket frukt, grönsaker, fullkorn och magert protein. Men det är mycket vanligt att ha behov av tillskott av vissa vitaminer och mineraler.
 • Varför är det viktigt att behandla vitaminbrist?

  Det är viktigt att behandla vitaminbrist eftersom bristen kan leda till allvarliga hälsoproblem. Behandlingen kan vara kosttillskott av vitaminer eller mineraler, ändringar i kosten eller behandling av underliggande sjukdomar. Det är också viktigt att identifiera och behandla vitaminbrist för att undvika komplikationer och sjukdomstillstånd.