Vill du tala med en läkare?

Välj nedan och följ instruktionerna:

Hitta på sidan om: Programme

CONFERENCE MONDAY 24 APRIL

Download Presentations

CONFERENCE TUESDAY 25 APRIL

Download Presentations

CONFERENCE WEDNESDAY 26 APRIL

Download Presentation

* Preliminary programme – may be subject to change

PRE-CONFERENCE SATURDAY 22 APRIL

Hilton Doubletree

09:30 Tutorials
11:00 Coffee break
11:30 Tutorials
13:00 Lunch
14:00 Tutorials
15.30 Coffee break
16:00 Tutorials
17:30 Close

PRE-CONFERENCE SUNDAY 23 APRIL

Hilton Doubletree

09:30 Tutorials
11:00 Coffee break
11.30 Tutorials
13:00 Lunch
14:00 Tutorials
15:30 Coffee break
16:00 Tutorials
17:30 Close

CONFERENCE MONDAY 24 APRIL

09:00 Opening Ceremony
10:00 Keynote Plenary – Riccardo Bellazzi, University of Pavia
11:00 Coffee break – Exchange Hall
11:30 Parallel Sessions
12:30 Lunch and Poster Session – Exchange Hall
12:45 Working Group Meetings
13:00 – 13:45 IMO Sponsored Focus Group: A trusted platform for innovation in clinical research and life science – Exchange 7
14.00 Parallel Sessions
15:30 Coffee break – Exchange Hall
16:00 Parallel Sessions
17:30 Welcome Reception and Poster Session – Exchange Hall
19:30 Close

CONFERENCE TUESDAY 25 APRIL

08.30 Keynote Plenary – Susan Michie, University College London
09.30 Parallel Sessions
11.00 Coffee Break – Exchange Hall
11:30 Parallel Sessions
13:00 Lunch and Poster Session – Exchange Hall
13:15 Working Group Meetings
14.30 Keynote Plenary – Frank van Harmelen, Vrije Universiteit Amsterdam
15.30 Coffee Break – Exchange Hall
16:00 Parallel Sessions
17:30 Science Slam
18:30 Close
19:30 Conference Dinner, Manchester Cathedral

CONFERENCE WEDNESDAY 26 APRIL

08.30 Parallel Sessions
10:00 Coffee Break – Exchange Hall
10:30 Parallel Sessions
12:00 Keynote Plenary – Sally Okun, PatientsLikeMe
13:00 Closing Ceremony
13:30 Lunch – Exchange Hall
14:15 Close
Vill du tala med en läkare?

Välj nedan och följ instruktionerna:

    Är Maxulin en bluff eller fungerar det? Maxulin marknadsförs som en hjälp för män att…

    Är T8 en bluff eller ett effektivt tillskott? Många konsumenter undrar om T8, ett kosttillskott…

    Är VitaePro en bluff eller fungerar det? Diskussioner har förts angående VitaePros marknadsföringsmetoder och dess…