Vad är hypogonadism?

Vill du tala med en läkare?

Välj nedan och följ instruktionerna:

Hitta på sidan om: Hypogonadism

Hypogonadism klassas som en sjukdom där könskörtlarna fungerar bristfälligt. När man har hypogonadism så produceras det en väldigt liten mängd könshormoner och ibland inga alls. Könshormon som testosteron och östrogen är nödvändigt för utveckling av spermier och äggfolliklar hos vuxna. Om man har hypogonadism så kan även puberteten påverkas negativt. Det är vanligt att förväxla hypgonadism med testosteronbrist. Båda tillstånden har visserligen väldigt lika sjukdomsförlopp men det finns skillnader och det är olika saker som händer i kroppen.

Hypogonadism beror ofta på dåligt fungerande könskörtlar eller andra problem som att hypofysen och hypotalamus fungerar dåligt. Produktionen av testosteron kan förändras när könshormonbindande globulin (SHBG) binder testosteronet i blodet för att sedan göra det overksam när denna bindning kvarstår. De så kallade SHBG-halterna kan även sjunka av att man är överviktig, underviktig eller har insulinresistens exempelvis.

Olika typer av hypogonadism

Manliga hypogonadism utreds i samband med symptom som visar på detta och en minskad produktion av testosteron. Detta mäts genom blodprov. 

Hypogonadism delas vanligen in i tre grupper som kallas primär, sekundär och övrig. Den primära varianten beror oftast på skador i testikeln vilket leder till minskad produktion av testosteron och insöndring av gonadotropiner. Sekundär hypogonadism påverkar hypofysen och hyoptalamus. Den typen som kallas övrig och är oftast vanligast hos äldre män, det ses då som en kombination av både primär och sekundär hypogonadism där testosteronbrist är ett faktum.

Hypogonadism och erektionsproblem

Vetenskapliga studier har genomförts på män som upplever problem med erektionen. I 10 % av fallen där man har undersökt män över 50 år så har hypogonadism påvisats. När det gäller män som är under 50 år har hypogonadism påvisats hos 4 % av de testade männen.

Brist på testosteron

Testosteronbrist har symptom som är vanliga bland många andra sjukdomar. Det är vanligt att män går länge med testosteronbrist innan utredning påbörjas och behandling sätts in. Man behandlar aldrig testosteronbrist genom att bara mäta testosteronnivåer. En läkare gör bedömning på symptom i samband med låga testosteronhalter innan en behandling påbörjas.

Det uppfattas ofta att hypogonadism är någonting som sker när man blir äldre, att testosteronproduktionen avtar, detta är ett felaktigt påstående. Testosteronproduktionen kan visserligen minska med små mängder men det är inte någonting som är förenligt med hypogonadism. 

Symptom på hypogonadism

Man kan dela in testosteronbrist och hypogonadism i två olika grupper när man utreder symptom som är kopplat till detta. Det finns symptom som har en starkare koppling till hypogonadism och symptom som kan vara relaterade till detta.

Stark koppling

 • Ingen sexlust eller minskad sexlust
 • Utebliven pubertetsutveckling
 • Kroppsbehåringen minskar
 • Krympande testiklar
 • Morgonerektioner uteblir
 • Brösten kan växa

Mindre stark koppling, kan vara relaterade till

 • Trötthet, sömnstörningar
 • Minskad energi och avsaknad av motivation
 • Koncentrationssvårigheter 
 • Minskad effekt av träning
 • Nedstämd och lätt att bli irriterad
 • Ökad uppbyggnad av fett och intraabdominellt fett

Behandling mot hypogonadism

Det går att behandla hypogonadism med testosteron. En läkare kan utreda och fastställa en behandling som kan utföras i några månader. Vanligt är en transdermal gel som appliceras på axlar, mage och armar. Kontinuerlig uppföljning och mätning av testosteronhalten utförs. Det är vetenskapligt bevisat att det går att normalisera testosteronnivåer och återfå sexuell drift och livsglädje. Man kan även använda sig av naturliga tillskott som innehåller testofen dessa är maxulin som hjälper kroppen att återställa sina normala testosterånnivåer.

Vill du tala med en läkare?

Välj nedan och följ instruktionerna: