Testa din testosteronnivå

Ett testosteron test kan du göra via olika aktörer på nätet där du skickar in ditt blodprov för analys. Det går även att göra ett testosteron test hemma med test-kit.


Om du upplever olika symptom som kan påvisa ett lågt testosteronvärde så kan du även söka hjälp via primärvården där en läkare undersöker dina värden. 

Läkaren kan begära blodprov för att utreda om du är drabbad av en minskad testosteronproduktion. Den vanligaste vägen för att utreda testosteronbrist är att gå är via primärvården. På senare år har det dock kommit nya sätt att testa sina testosteronnivåer på. Att skicka in ett blodprov till ett labb eller att genomföra ett salivtest hemma med hjälp av ett testkit är vanliga metoder. 

Samarbetsparners

Lär dig mer om testosteronbrist

Varför ett testosterontest?

Testosteronnivån påverkar flera viktiga funktioner i våra kroppar. Symptomen man upplever kan anses vara diffusa eftersom det är symptom som många andra sjukdomstillstånd också påvisar. Trötthet, avsaknad av energi och en allmän nedstämdhet kan vara symtom på låga testosteronnivåer. Att inte känna sexuell lust och att ha en försämrad erektionsförmåga är även det symptom på testosteronbrist.

Genom att utföra ett testosteron test kan man ana om symptomen har att göra med testosteronbrist.

Vanligtvis görs en utredning där man jämför testosteronhalterna med andra symptom för att sedan fastställa en diagnos.

Olika människor har olika nivåer av testosteron, det finns inte direkt någon ”normalnivå” som gäller för alla personer. Dock finns det självklart ett genomsnittligt värde som de flesta personer brukar ligga inom.

hemmatester och tester på vårdcentral

Olika sorters tester

Det har blivit vanligt att utföra hälsokontroller digitalt. Det fungerar så att man beställer en hälsokontroll eller ett specifikt test för exempelvis testosteron och genomför en provtagning i ett drop-in labb. Efter att blodprovet är taget kan man läsa sina resultat på internet med kommentarer skrivna av en legitimerad läkare. En av de fördelar som finns med att utföra en digital hälsokontroll är att man endast behöver besöka en fysisk mottagning en gång. När du utför provtagning via primärvården behöver man oftast besöka den fysiska mottagningen flera gånger.

När man utreder testosteronbrist via den allmänna vården behöver man först och främst ta ledigt från arbete för att träffa en läkare. Sedan behöver man vänta på sitt resultat från blodprovet, för att efter det kunna träffa läkaren för att få reda på sina provsvar. Enkelheten med att utföra ett blodprov via andra aktörer har gjort det till ett väldigt populärt alternativ.

  • Populär
    Werlabs
  • Werlabs XL
  • Smolab
Populär
Werlabs
Werlabs XLSmolab
SEK395
SEK895
SEK330SEK264
Rabattkod: SOMMAR20
TestmetodBlodprovBlodprovBlodprov
Kan utföras hemma
Antal provtagningsplatser140+ st140+ st50 st
ProvtagningsplatserFrån Malmö till LuleåFrån Malmö till LuleåStockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Eskilstuna, Lidköping, Nyköping, Falköping, och Katrineholm
Markörer som testasTestosteronHormoner: Testosteron, SHBG, LH och PSA* Blodstatus: Hemoglobin (Hb), Leukocyter (LBK), Trombocyter (TPK), MCH, MCV, Erytrocyter (EPK) och Hematokrit (EVF)Testosteron
Beställ härBeställ härBeställ här

Ersätter inte den traditionella vården

Det är viktigt att tänka på att hälsokontroller som utförs via andra aktörer än den primära vården inte ersätter vanlig vård. Hälsokontroller och provtagningar via aktörer online bör ses som ett komplement till den allmänna vården. När du utför hälsokontroller digitalt så kommer du få ta del av en noggrann analys utförd av en läkare. Skulle dina värden vara utanför det normala så kan dock denna läkare skicka vidare dig på remiss till din vårdcentral för vidare utredning.

En läkare som behandlar för testosteronbrist

Testosterontest hos vårdcentral

När du upplever symptom som kan innebära testosteronbrist kan du besöka en vårdcentral för en utredning. Du kan ta blodprov som visar vilka halter du har av testosteron. Dessa blodprov måste alltid tas på morgonen. Det är vanligt att man vid misstanke om testosteronbrist genomgår en läkarundersökning för att utreda symptomen i samband med provtagning och analys av blodet.En läkare kan fastställa diagnosen testosteronbrist om värdena anses vara låga i samband med vanligt förekommande symptom på testosteronbrist. Behandling kan ges där det huvudsakliga målet är att återställa den normala testosteronnivån i kroppen. En behandling med testosteron kan pågå i flera år eller livet ut.

Ett högt testosteronvärde

Höga värden av testosteron är relativt ovanliga. Det kan anses som en riskfaktor då de ofta upptäcks i hormonproducerande tumörer. Har du ett ovanligt högt testosteronvärde rekommenderar vi dig att kontakta vården.

Ett lågt testosteronvärde

Ett lågt testosteronvärde kan bero på flera olika anledningar. Övervikt, olika läkemedel, sömn och kondition kan påverka testosteronnivåer. För män som redan gått igenom pubereteten kan det bero på problem med testiklarna. I sällsynta fall kan också män som behandlas med könshormonet östrogen få problem med testosteronvärden. För kvinnor kan ett lågt testosteronvärde bland annat bero på att man har opererat bort äggstockarna.

Testosterontest hemma

Det är möjligt att utföra hemmatest för att ta reda på sina hormonnivåer. Ett hemmatest utförs via ett test på ditt saliv. Efter att du har utfört provtagning hemma så brukar det fungera så att du skickar in provet till ett labb. Vanligtvis får du resultaten på testningen inom någon vecka.

FAQ

Idén om testosteron