Manligt klimakterium

Det är vanligare att män i väst har brist på testosteron än i övriga delar i världen. Varför är det så? Jo, det kan bero på våran ökade konsumtion av alkohol och socker. Övervikt är mer förekommande dessutom i västvärlden. När män blir drabbade av testosteronbrist så kan man uppleva en rad olika symptom som bland annat minskad sexlust och en känsla av att ha allmänt mindre energi. Man känner sig svagare och känner sig ofta nedstämd. Testosteronbrist bland män över 50-60 år har många gånger beskrivits som ett slags manligt klimakterium, även om termen egentligen är felaktig eftersom övergångsperioden som kvinnor går igenom inte är kritisk på samma sätt för män.

När män blir äldre så sjunker testosteronnivåerna, de sjunker dock inte så mycket att alla män får problem och symptom som är vanliga vid testosteronbrist. Det är ett vanligt missförstånd att testosteronnivåerna sjunker kraftigt bara för att man blir äldre. Även fast nivåerna sjunker väldigt smått så är det en del män som får problem med testosteronproduktionen. Vanligt är dessutom att man ofta går feldiagnostiserad och får annan medicin mot sina symptom som exempelvis antidepressiv medicin.

Minskad sexlust, personlighetsförändring och trötthet

Alla ovanstående symptom är vanliga vid testosteronbrist eller ett så kallat ”manligt klimakterium”. Det märks ofta ganska snabbt om man exempelvis har en partner man har varit gift med länge, att personligheten förändras och att man inte riktigt känner igen sin man eller make. Testosteronbristen gör att den sexuella driften kan upphöra och även morgonerektioner. Man kan känna en nedstämdhet som är väldigt lik depression vilket gör det vanligt att behandlas mot detta.

Det går att få hjälp

Genom att ta sina symptom på allvar och utreda sina problem kan man få hjälp med testosteronbrist. Det kan vara klokt att utföra en hälsokontroll där man tar blodprov och utreder sina symptom hos en läkare. Det går även att ta naturliga kosttillskott som kan hjälpa till med testosteronproduktionen. Om en läkare fastställer diagnosen testosteronbrist kan man behandlas med hjälp av testosteron gel eller testosteron injektioner för att öka produktionen och återfå livskraften och sexlusten.