Testosteron behandling

Om du känner att det är något fel med din kropp och kanske misstänker testosteronbrist, då är det smart att ta reda på dina testosteronnivåer. Det är vanligt att beställa ett blodprov eller söka hjälp hos en läkare direkt för att utreda dina symptom. För att ta reda på om man har låga nivåer av testosteron är det vanligt att mäta dessa nivåer via provtagning. Man fastställer aldrig en diagnos gällande testosteronbrist enbart av ett blodprov. Det är någonting som fastställs av testosteronhalter i blodet i samband med vanliga symptom på testosteronbrist. 

För de som får diagnosen testosteronbrist finns det hjälp att få. En läkare kan föreslå olika behandlingsmetoder baserat på vilken slags testosteronbrist du har drabbats av. Det finns flera olika läkemedelsformer som man kan använda sig av. Behandlingen utförs med målet att återställa testosteronnivåerna till ett normalt referensvärde- Kroppsligt skall detta göra det möjligt att återfå sexuell drift och kunna känna en ökad livskraft eller livsglädje, dessa är vanliga problemområden som uppkommer vid testosteronbrist.

Feldiagnostiserade

Det är vanligt att människor med testosteronbrist blir feldiagnostiserade. De symptom man kan uppleva när man har testosteronbrist är symptom som är vanliga i andra anseenden, det finns en hel del åkommor och sjukdomar där liknande symptom uppvisas som vid testosteronbrist. Sömnsvårigheter, övervikt, brist på motivation, trötthet, nedstämdhet, muskelvärk kan vara tecken på låga halter av testosteron. Smärtstillande eller antiinflammatorisk behandling är inte ovanligt att tidigare ha gått igenom innan man upptäcker att man har testosteronbrist.

Antidepressiv behandling är också en vanlig feldiagnostisering. Genom att kontrollera testosteronvärdet har man snabbt kunna koppla samman dessa symptom med låg testosteronproduktion. 

Vilken behandling finns det?

Testosteron som behandlingsmetod kan administreras på flera olika sätt. 

 • Buccala preparat
 • Pelletsimplantat
 • Nässpray
 • Transdermal gel
 • Depåinjektioner

I Sverige används två av dessa metoder. Transdermal gel och depåinjektioner. När man använder injektioner är det vanligt att de ges med 6 veckors mellanrum, utöver det tar man en injektion var 12:e vecka. Man tittar vanligtvis på testosteronnivåerna innan man börjar injektionerna och sedan efter den fjärde injektionen. 

Transdermal gel är något som appliceras på armar, skuldror, buk eller lår. Efter en morgondusch kan denna gel strykas på. Det är vanligt att göra kontroller och uppföljningar med olika intervaller beroende på vilken behandling man har påbörjat. Att kontrollera PSA, blodtryck och Hb är vanligt utöver testosteronnivåerna. Det är vanligast att man utför uppföljningar och provtagning efter 3-6 och 12 månaders behandling. 

Försiktighet vid testosteronbehandling

Det finns ett flertal områden där man kan behöva vara försiktig när det gäller en testosteron behandling. Före användande av en testosteron behandling bör prostatan undersökas av läkare med hjälp av palpation och PSA-värden. Prostatacancer är en kontraindikation mot en testosteron behandling. Detta gäller även män som har en förhöjd risk för cancer i prostata. Exempel på detta är när man har en far, bror eller släkting som har haft eller har prostatacancer. 

Andra sjukdomar man bör ha extra försiktighet med innan man tillsätter testosteron behandling:

 • Män med bröstcancer
 • Män som behandlas mot hjärtsvikt, man brukar säga att man bör ha en stabil hjärtsviktsbehandling innan man påbörjar testosteron behandlingen.
 • Hb-värden som är höga med EVF > 53%. Man bör utreda huruvida patienten har någon orsak till hypoxi som sömnapnésyndrom.
 • Kardiovaskulär sjukdom. Män som har detta bör undvika höga nivåer av testosteron. Doseskaleringen bör ske långsamt och försiktigt.

Tillskott och andra behandlingsmetoder

Det har blivit ganska vanligt att man tar tillskott för ökad testosteron. Dessa tillskott består oftast av naturliga ämnen som i sin tur är tänkta att öka testosteronproduktionen. Det finns syntetiska tabletter som innehåller testosteron men dessa är relativt ovanliga. Vitaminer, växtextrakt och andra naturliga ämnen är vanliga ingredienser i dessa tillskott. Exempel på dessa ämnen är Zink, bockhornsklöver, ginseng, d-asparaginsyra. Samtliga naturliga ämnen har någon funktion som samspelar med testosteron och kan tänkas öka testosteronnivåerna.

Att ta testosteron tillskott är vanligast när man vill öka sexlust, minska fett, öka muskelmassa eller  få bättre energi. Det är vanligtvis någonting som människor tar i förebyggande syfte eller om man vill se om man kan förbättra sina värden utan att genomföra någon behandling genom den allmänna vården.

Naturlig testosteronbehandling

Man kan fråga sig om det är möjligt att höja sina låga testosteronvärden utan att använda hormontillskott? Det finns metoder som kan öka testosteronnivåerna, visar vetenskapliga studier. Vad man inte riktigt vet än idag är hur dessa metoder fungerar på lång sikt. Det är påvisat exempelvis att fysisk aktivitet ökar testosteronproduktionen, men hur är det när man inte utövar fysisk aktivitet? Här nedan skriver vi några saker som kan öka testosteronproduktionen.

 • Gå ned i vikt

Övervikt är ett vanligt symptom förknippat med låga testosteronnivåer. Genom att äta bättre och gå ned i vikt så kan man öka sina testosteronnivåer.

 • Träning

Styrketräning och snabba intensiva pass kan öka testosteronnivåerna. Det går än idag inte att säga hur detta ger effekt över längre tid. Endast kortvarig ökad testosteronproduktion är påvisad.

 • Zink och andra vitaminer

Testosteronproduktionen styrs delvis av Zink. Det kan vara möjligt att öka sin testosteronproduktion genom att öka sitt intag av Zink.

Testosteron behandling för ökad sexlust

För några år sedan gjordes en studie i England där det man gav testosteron till män över 65 års ålder. Denna testosteronbehandling gavs i form av det testosterongel likt den vi använder i Sverige. Man stryker detta på armar, buk eller skuldror. Den studie som utfördes visade att många av deltagarna upplevde en ökad sexlust, sexuell funktion och ökad energi. Det deltog 790 män i denna studie där alla påvisade symptom som är vanliga för testosteronbrist och dessutom togs blodprov som visade på låga testosteronnivåer. 

Ett av de vanligaste symptomen för att misstänka testosteronbrist är just avsaknad av sexlust. Att man har tappat den sexuella driften och sällan tänker på sex. Genom att genomföra blodprov för att kolla sin testosteronnivåer kan man vara ett steg närmare att få rätt behandling och återfinna livskraften. Det är många som går runt med testosteronbrist utan att veta om det. Om du känner något av symptomen ovan så bör du göra en hälsokontroll.