Testosteronbrist

Testosteronbrist är en relativt okänd åkomma bland befolkningen. De symptom som uppstår vid testosteronbrist är vanliga orsaker till andra sjukdomar vilket leder till att många blir feldiagnostiserade. Trötthet, sömnsvårigheter och svaghet är alla symptom som gör att man mår sämre i vardagen. En minskad sexuell lust och möjliga erektionsproblem kan också bero på testosteronbrist vilket kan vara en anledning till att man söker hjälp hos en vårdcentral. Det är vanligt att många män går lång tid utan att söka behandling. Detta på grund av att de skäms över sina symptom.

Vad beror testosteronbrist på?

Testosteronbrist är någonting män kan drabbas av närsomhelst i vuxenlivet. Det är dock sällan friska män som inte är överviktiga som utvecklar testosteronbrist. Testosteronbrist har ofta att göra med sjukdomar och kroniska sjukdomstillstånd. Det är mer förekommande i en högre ålder att drabbas av testosteronbrist. Andra anledningar till testosteronbrist kan vara att man sover och äter dåligt. Det finns sjukdomstillstånd där testosteronbrist är mer vanligt än hos normalbefolkningen, dessa är:

 • HIV
 • Njursjukdom
 • Typ 2-diabetes
 • Viss läkemedelsbehandling
 • Hypofystumör
 • Svår KOL
 • Lågenergifrakturer
En man med testosteronbrist spelar padel

Är det vanligt med testosteronbrist?

De flesta män har normala värden av testosteron. Det är endast 3-4 % av män över 50 års ålder som har låga testosteronhalter i samband med att de upplever typiska symptom som förknippas med testosteronbrist. Det är ett vanligt missförstånd att testosteronhalten minskar när man blir äldre. Det finns inga vetenskapliga studier som säger att man per automatik får mindre testosteronproduktion i samband med att man åldras

Testosteronbrist symptom

Testosteronbrist kan visa med flera eller enskilda symptom. Det är vanligt att man undersöker för andra sjukdomstillstånd före man misstänker testosteronbrist eftersom det är så pass vanliga symptom. Följande symptom är vanligast vid testosteronbrist:

 • Trötthet och allmänt låg energi
 • Minskad sexuell lust
 • Avsaknad av livsglädje/livskraft
 • Man känner sig nedstämd
 • Minskad muskelmassa
 • Minskad kroppsbehåring
 • Problem med sömnen
 • Svettningar
 • Ökad risk för frakturer

Det är ovanligt att du får flera symptom samtidigt, iallafall till en början. Testosteronbrist fungerar vanligen så att symptomen utvecklar sig efter som. Detta leder till att det är svårare att diagnostisera testosteronbrist. Man upplever ofta att det är svårt att beskriva symptomen eller delge misstanke om vad symptomen kan bero på. I vissa fall kan det ta flera år innan man söker vård för symptom i samband med testosteronbrist. 

Exempel på scenarion och symptom vid testosteronbrist

Låg energi

När man känner en allmän brist på ork och har svårt att hitta roliga saker att göra. Man tycker saker är jobbigt och blir snabbt trött. Detta kan bero på testosteronbrist. Det är möjligt att med behandling få normala testosteronnivåer och återfå livskraften.

Minskad sexuell lust och drift

Vid brist av testosteron är det vanligt att känna avsaknad av sexlust. Man kanske tänker oerhört lite på sex och känner helt enkelt inget sug efter sex. Testosteron i kroppen styr våran sexuella drift och vid brist av detta minskar sexlusten kraftigt. Man kan uppleva att man aldrig tänker på sex. Människor är vanligtvis väldigt olika när det gäller sexlust, vissa tänker på sex väldigt ofta och andra inte alls lika ofta. Detta är normalt och det kan ofta bero på vart man är i livet.

Att helt tappa sexlusten är någonting som de flesta reagerar på, undersökningar har dock visat att det är sällan man söker vård för detta i ett initialt skede. Minskad sexlust kan bero på många orsaker vilket gör att man sällan misstänker testosteronbrist vid ett första skede. Det är vanligt att man upptäcker testosteronbristen långt efter det att man har märkt av dessa symptom för första gången.

Lätt att bli irriterad

Motivationen sviker, man blir lätt irriterad och känner sig ofta ledsen. Alla dessa faktorer kan de också bero på många saker. Man behöver inte vara drabbad av en sjukdom för att uppleva detta. Dessa symptom liknar även de symptomen som finns vid en depression. Testosteronet i kroppen ger en effekt på vårt nervsystem vilket gör att en brist på hormonet kan visa symptom som dessa.

Problem med erektionen

Erektionsproblem är något som alla män kan uppleva under vissa tillfällen i livet. Det behöver inte innebära att man har brist på någonting eller att du lider av någon sjukdom. När erektionsproblemen är återkommande och inte går över så kan det bero på testosteronbrist.. Det kan bli svårt att behålla erektionen när man har brist på testosteron. Man har sällan erektion på morgonen vilket är väldigt vanligt bland män i alla åldrar i vuxenlivet. Svårigheter att få utlösning och minskad mängd sperma är också någonting som kan påverkas av testosteronbrist. 

Minskad kroppsbehåring

Man kan märka av att man inte behöver raka sig lika ofta, det växer helt enkelt mindre hår. Huden kan också kännas annorlunda. Minskad kroppsbehåring är också ett symptom som kan uppkomma när man har testosteronbrist.

Behandling med testosteron

Alla ovanstående symptom och exempel på testosteronbrist kan behandlas. Det går att bli av med samtliga symptom genom att behandla kroppen med testosteron. När man har fått diagnosen testosteronbrist så kan en behandling påbörjas, en behandling som kan pågå en lång period i livet. Det finns olika behandlingar och i samråd med en läkare kan man bestämma vilken behandling man ska påbörja. Det finns stöd i vetenskapliga studier att behandling av testosteron och effekten av detta kan förbättra mäns välbefinnande både fysiskt och psykiskt. Livskvalitén kan öka och den sexuella driften kan återställas. 

En testosteronbehandling är ofta personlig och individuell vilket innebär att behovet av testosteron bedöms olika från fall till fall. Man följer ofta upp behandlingar regelbundet och kontrollerar eventuella bieffekter. En testosteronbehandling kan bestå av exempelvis en gel som man stryker på sina axlar och armar och även ibland över magen. Det finns också andra behandlingsmetoder där man använder injektioner med testosteron.  

Andra behandlingsmetoder:

 • Pelletsimplantat
 • Nässpray
 • Buccala preparat
 • Transdermal gel
 • Depåinjektioner

Målsättning med behandling

Målsättningen med en testosteronbehandling är att återställa testosteronnivåerna till mitten av referensområdet. När man injekterar testosteron utvärderar man resultaten och följer upp det kontinuerligt. När man utför en testosteronbehandling med transdermal behandling följer man upp och kontrollerar nivåerna efter en till två veckor.

Man tränar som hade testosteronbrist